Od 13. júla 2015 môžu pedagógovia žiadať o pôžičku

13. júl 2015

Dňa 13. júla 2015 bol zverejnený Oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku podľa § 14 zákona č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania, na základe ktorého môžu od dnes žiadať o pôžičku pedagogickí zamestnanci, odborní zamestnanci v školstve a študenti III. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej forme (interní doktorandi).

Bližšie informácie nájdete v sekcii PÔŽIČKY PRE PEDAGÓGOV - FNPV - Základné Informácie