Ochrana osobných údajov

 

Fond na podporu vzdelávania spracováva osobné údaje v súlade s Nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. Podrobnejšie informácie o spracúvaní vašich osobných údajov nájdete v nasledujúcich dokumentoch: