Ochrana osobných údajov

 

Fond na podporu vzdelávania spracúva Vaše osobné údaje v súlade s Nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 

Informačná povinnosť

Informácie o spracúvaní osobných údajov žiadateľov a dlžníkov fondu
Informácie o spracúvaní osobných údajov ručiteľov poskytnutých pôžičiek

Informácie o spracúvaní osobných údajov vo vzťahu k prevádzkovaniu kamerového systému

Informácie o spracúvaní osobných údajov zamestnancov fondu

 

Zoznam sprostredkovateľov

Zoznam sprostredkovateľov

 

Vzory dokumentov

Vzor žiadosti dotknutej osoby
Vzor namietania spracúvania osobných údajov dotknutou osobou
Vzor súhlasu dotknutej osoby
Vzor odvolania súhlasu dotknutej osoby

Vzor súhlasu uchádzača o zamestnanie
Vzor odvolania súhlasu uchádzača o zamestnanie