Schválenie pôžičiek pre študentov

30. november 2016

Dňa 30.11.2016 Rada Fondu na podporu vzdelávania schválila žiadosti o poskytnutie pôžičky pre študentov, ktoré boli predložené fondu do 31.10.2016. Počet schválených žiadostí je 1 205 (z celkového počtu 2 027) v hodnote 2 699 400 EUR (z celkovej žiadanej sumy 4,54 mil. EUR).
Oznam o schválení pôžičky vrátane zmluvy o pôžičke bude úspešným žiadateľom zaslaný najneskôr do 15.12.2016.
Pôžička bude vyplatená do 14 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o pôžičke.

Zoznam študentov, ktorým bola pôžička schválená, nájdete v sekcii schválené pôžičky.