Predkladanie žiadostí o pôžičku pre študentov spustené!

9. august 2019

Milí študenti,

tak ako každoročne v tomto období, aj tento rok môžete využiť jedinečnú príležitosť a získať výhodnú pôžičku pre študentov. Potrebujete peniaze na štúdium? Chcete financovať svoje študentské nápady? Využite študentskú pôžičku na čokoľvek. Tento rok máte naviac jedinečnú príležitosť žiadať o pôžičku až vo výške 3 500 eur (v prípade študentov na I. a II. stupni vysokoškolského štúdia) a 6 000 eur (v prípade študentov na III. stupni vysokoškolského štúdia).

Podrobnejšie informácie nájdete v Ozname o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre študentov na akademický rok 2019/2020.

Pozor: Žiadosť o pôžičku pre študentov môže podať iba žiadateľ, ktorý je už zapísaný do ročníka v akademickom roku 2019/2020.