Verejné obstarávanie - Účtovný audit 2018

5. november 2018

Dozorná rada na zasadnutí dňa 5. 11. 2018 vybrala na základe verejného obstarávania vo forme zákazky s nízkou hodnotou na overenie ročnej účtovnej závierky a výročnej správy Fondu na podporu vzdelávania za rok 2018 audítorskú organizáciu: AUDIT – EXPERT, s.r.o., nakoľko predložila najnižšiu cenovú ponuku spomedzi uchádzačov.