Schválenie žiadostí o pôžičku pre študentov

2. október 2018

Dňa 1. októbra 2018  rada fondu schválila žiadosti o pôžičku pre študentov v akademickom roku 2018/2019 doručené do 15. septembra 2018.

Rada fondu schválila 329 žiadostí v celkovej výške pôžičiek 800 500 eur a neschválila 39 žiadostí v celkovej výške 96 400 eur. 

Zoznam študentov, ktorým bola pôžička schválená, nájdete v sekcii schválené pôžičky.