Verejné obstarávania

 

V súčasnosti nie je vyhlásené žiadne verejné obstarávanie.

 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017