Upozornenie pre študentov Technickej univerzity v Košiciach

24. október 2017

 

Dovoľujeme si upozorniť študentov Technickej univerzity v Košiciach, ktorí majú záujem o pôžičku na akademický rok 2017/2018, že opätovne evidujeme výrazný nárast žiadostí, ktoré obsahujú NESPRÁVNE vyplnenú časť 3 v žiadosti o pôžičku, konkrétne vážený študijný priemer.

Na žiadosti niektoré študijné oddelenia nesprávne uvádzajú percentuálny priemer známok a nie vážený študijný priemer známok ako to vyplýva zo zákona č. 396/2012 Z. z. o fonde. Vážený študijný priemer známok je jedným z kritérií na uprednostnenie žiadosti o pôžičku a podľa Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia z 27. septembra 2002 v znení vyhlášky 155/2013 Z.z. sa uvádza v číselnom vyjadrení. Bližšie informácie o váženom študijnom priemere nájdete tu.

I keď údaje v tejto časti vypĺňa študijné oddelenie (ktoré sme na chybné vypĺňanie v minulosti už upozornili) je dôležité, aby si študent - žiadateľ sám skontroloval správnosť vyplnenia, lebo aj od toho závisí, či mu bude pôžička schválená.