Kontaktné údaje

 

ADRESA

Fond na podporu vzdelávania
Panenská 29
811 03 BRATISLAVA
IČO: 47 245 531
DIČ: 2023678525
IČ DPH: SK2023678525

ÚRADNÉ HODINY:

Pondelok: 8:30 – 15:30
Utorok: 8:30 – 15:30
Streda: 8:30 – 15:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 8:30 – 14:00

kontakt: info@fnpv.sk
tel: 02/59104 201

V prípade, ak Vám úradné hodiny fondu nevyhovujú, je možné po vzájomnej dohode s príslušným referentom aj individuálne osobné stretnutie.

 

KONTAKTY 

Študenti študujúci na vysokých školách v SR
Klienti A – G

Zdenka Kameňová

Tel.: 02/59104 204
zdenka.kamenova@fnpv.sk
Klienti H – K

Ing. Andrea Pašteková

Tel: 02/59104 205
andrea.pastekova@fnpv.sk
Klienti L - Re

Ing. Ivana Bosáková

Tel: 02/59104 208 
ivana.bosakova@fnpv.sk
Klienti Ri - Ž

PaedDr. Zuzana Markovičová
Tel: 02/59104 213
zuzana.markovicova@fnpv.sk
 
Študenti študujúci na zahraničných vysokých školách 
Ing. Elisabeth Kriglerová
Tel: 02/59104 207
elisabeth.kriglerova@fnpv.sk
 
Pedagógovia
Mgr. Ivana Popluhárová
Tel: 02/59104 210
ivana.popluharova@fnpv.sk
 
Súdne spory
Mgr. Juraj Jarolín
Tel: 02/59104 206
juraj.jarolin@fnpv.sk


Napíšte riaditeľovi


Kontaktujte nás

captcha