Kontaktné údaje

  

ADRESA

Fond na podporu vzdelávania
Panenská 29
811 03 BRATISLAVA
IČO: 47 245 531
DIČ: 2023678525
IČ DPH: SK2023678525

ÚRADNÉ HODINY:

V súvislosti s aktuálnou virologickou situáciou sa Fond na podporu vzdelávania rozhodol v záujme ochrany zdravia Vás, Vašich blízkych a pracovníkov fondu zrušiť úradné hodiny od piatku 13. 3. 2020  až do odvolania. Naďalej sme Vám k dispozícii na príslušných telefónnych číslach, emailom alebo poštou. Akúkoľvek korešpondenciu je možné doručiť aj osobne do poštovej schránky umiestnenej pri vchode do budovy fondu.

kontakt: info@fnpv.sk
tel: 02/59104 201

KONTAKTY 

 

Študenti študujúci na vysokých školách v SR

Klienti A – G
Zdenka Kameňová
Tel.: 02/59104 204
zdenka.kamenova@fnpv.sk
Klienti H – K
Ing. Andrea Pašteková
Tel: 02/59104 205
andrea.pastekova@fnpv.sk
Klienti L - Re
Ing. Ivana Bosáková
Tel: 02/59104 208 
ivana.bosakova@fnpv.sk
Klienti Ri - Ž
PaedDr. Zuzana Markovičová
Tel: 02/59104 213
zuzana.markovicova@fnpv.sk
 
Študenti študujúci na zahraničných vysokých školách 
Ing. Elisabeth Kriglerová
Tel: 02/59104 207
elisabeth.kriglerova@fnpv.sk
 
Pedagógovia
Mgr. Ivana Popluhárová
Tel: 02/59104 210
ivana.popluharova@fnpv.sk
 
Súdne spory
Mgr. Juraj Jarolín
Tel: 02/59104 206
juraj.jarolin@fnpv.sk
Napíšte riaditeľovi


Kontaktujte nás

captcha