Pedagógovia môžu žiadať o pôžičku

30. január 2020

Milí pedagógovia,

predkladanie žiadosti o pôžičku pre pedagógov na kalendárny rok 2020 je spustené. Žiadosť o pôžičku môžete predložiť v troch termínoch do 28. februára 2020, 30. júna, alebo do 31. októbra. Najväčšou zmenou oproti minulému roku je navýšenie finančných prostriedkov určených na pôžičky pre pedagógov o 600 000 eur, až na 3 200 000 eur. Bližšie informácie nájdete v Ozname o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre pedagógov pre kalendárny rok 2020.