Vyplatenie pôžičiek pre pedagógov

23. január 2020

Dnes 23. 1. 2020 bolo pedagógom vyplatených 22 pôžičiek. Zoznam pedagógov, ktorým bola pôžička vyplatená, nájdete v sekcii schválené pôžičky. Zároveň išlo o posledné pôžičky vyplatené v treťom termíne na predkladanie žiadostí o pôžičku pre pedagógov (žiadosti doručené do 31. 10. 2019).