Odosielanie zmlúv k schváleným žiadostiam o pôžičku

15. júl 2019

Milí pedagógovia,

ak ste svoje meno našli v zozname schválených žiadostí o pôžičku pre pedagógov, dňa 12. 7. 2019 Vám bola odoslaná zmluva o pôžičke. Pri podpise zmluvy je nutné postupovať podľa pokynov na sprievodnom liste, ktorý vám bol zaslaný spolu so zmluvou o pôžičke. Následne je nutné zmluvu o pôžičke zaslať späť alebo osobne doručiť na adresu fondu, najneskôr do 45 dní od zverejnenia zoznamu schválených a neschválených žiadostí o pôžičku pre pedagógov (do 26. 8. 2019):

Fond na podporu vzdelávania, 
Panenská 29, 
811 03 Bratislava. 

V prípade, ak Vám zmluva o pôžičke nebude doručená v najbližších dňoch, prosím kontaktujte nás.