Verejné obstarávanie

15. máj 2019

Fond na podporu vzdelávania vyhlasuje prieskum trhu na zákazku s nízkou hodnotou na vykonanie Odborného očistenia, náteru, opravy a ochrany zateplenej fasády budovy. Bližšie informácie vrátane výzvy na predkladanie ponúk nájdete v časti https://www.fnpv.sk/verejne-obstaravania