Schválenie žiadostí o pôžičku pre študentov

27. november 2018

Dňa 26. novembra 2018  rada fondu schválila žiadosti o pôžičku pre študentov v akademickom roku 2018/2019 doručené do 31. októbra 2018.

Rada fondu schválila 709 žiadostí v celkovej výške pôžičiek 1 724 300 eur a neschválila 74 žiadostí v celkovej výške 176 400 eur. 

Zoznam študentov, ktorým bola pôžička schválená, nájdete v sekcii schválené pôžičky.