Schválenie žiadostí o pôžičku pre pedagógov

26. november 2018

Dňa 26. novembra 2018  rada fondu schválila žiadosti o pôžičku pre pedagógov v kalendárnom roku 2018 doručené do 31. októbra 2018.

Rada fondu schválila 133 žiadostí v celkovej výške pôžičiek 1 220 900 eur a neschválila 67 žiadostí v celkovej výške 576 500 eur. 

Zoznam pedagógov, ktorým bola pôžička schválená, nájdete v sekcii schválené pôžičky.