Uplynula možnosť podávania žiadostí o pôžičku

1. november 2018

Vážení pedagógovia,

v súčasnosti už nie je možné predložiť žiadosť o pôžičku. 

Na našom webovom sídle a profile na facebooku Vás budeme včas informovať o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre pedagógov na kalendárny rok 2019.