Schválenie žiadostí o pôžičku pre pedagógov

12. júl 2018

Dňa 11. júla 2018  rada fondu schválila žiadosti o pôžičku pre pedagógov v kalendárnom roku 2018 doručené do 30. júna 2018.

Rada fondu schválila 62 žiadostí v celkovej výške pôžičiek 650 600 eur a neschválila 28 žiadostí v celkovej výške 244 000 eur. 

Zoznam pedagógov, ktorým bola pôžička schválená, nájdete v sekcii schválené pôžičky.