Schválenie žiadostí o pôžičku pre pedagógov

27. marec 2018

Dňa 26. marca 2018  rada fondu schválila žiadosti o pôžičku pre pedagógov v kalendárnom roku 2018 doručené do 28. februára 2018.

Rada fondu schválila 67 žiadostí v celkovej výške pôžičiek 595 000 eur a neschválila 11 žiadostí v celkovej výške 126 000 eur. 

Zoznam pedagógov, ktorým bola pôžička schválená, nájdete v sekcii schválené pôžičky.