Pôžičky pre pedagógov

31. január 2018

Dňa 31. januára 2018 bol zverejnený Oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre pedagógov pre kalendárny rok 2018, na základe ktorého môžu od dnes žiadať o pôžičku pedagogickí zamestnanci, odborní zamestnanci v školstve, študenti III. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej forme štúdia (interní doktorandi) a zamestnanci vysokej školy, ktorí do dňa na doručenie žiadosti dosiahnu vek najviac 35 rokov.

Bližšie informácie