Uplynula možnosť podávania žiadostí o pôžičku

2. november 2017

Vážení študenti,

v súčasnosti už nie je možné predložiť žiadosť o pôžičku. 

Na našom webovom sídle a profile na facebooku Vás včas budeme informovať o zverejnení Oznamu o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku na akademický rok 2018/2019.