Zmluva o pôžičke

 

Vzor zmluvy o pôžičke pre akademický rok 2018/2019

Vzor zmluvy o pôžičke

Upozornenie: Vzor zmluvy žiadateľ o pôžičku spolu so žiadosťou o pôžičku nezasiela. Fond zasiela zmluvu o pôžičke v prípade, ak je žiadosť o pôžičku schválená.

 

Ručitelia

Povinnou prílohou k zmluve o pôžičke je potvrdenie o príjme ručiteľa zo závislej činnosti alebo potvrdenie o príjme ručiteľa na základe daňového priznania

Potvrdenie o príjme ručiteľa zo závislej činnosti FnPV - XLS

Potvrdenie o príjme ručiteľa zo závislej činnosti FnPV - PDF

Potvrdenie o príjme ručiteľa na základe daňového priznania FnPV - XLS

Porvrdenie o príjme ručiteľa na základe daňového priznania FnPV - PDF

 

Zmena ručiteľa

Postup v prípade zmeny/ smrti ručiteľa na zmluve o pôžičke nájdete v sekcii FNPV Zmluvné podmienky/ v sekcii SPF Zmluvné podmienky.

Povinnou prílohou k žiadosti o zmenu ručiteľa je potvrdenie o príjme ručiteľa zo závislej činnosti alebo potvrdenie o príjme ručiteľa na základe daňového priznania

Žiadosť o zmenu ručiteľa na zmluve o pôžičke