Zmluva o pôžičke

 

Vzor zmluvy o pôžičke pre školský rok 2016/2017

Vzor zmluvy o pôžičke

Dokladovanie účelu pôžičky

Pokyny k dokladovaniu účelu pôžičky poskytnutej z Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov
Pokyny k dokladovaniu účelu pôžičky poskytnutej z Fondu na podporu vzdelávania
Zoznam dokladov účelového použitia pôžičky (vyplniť pre každý dokladovaný účel osobitne a zaslať spolu s dokumentmi preukazujúcimi účelové použitie pôžičky)

Ručitelia

Povinnou prílohou k zmluve o pôžičke je potvrdenie o príjme ručiteľa zo závislej činnosti alebo potvrdenie o príjme ručiteľa na základe daňového priznania.

Potvrdenie o príjme ručiteľa zo závislej činnosti - XLS
Potvrdenie o príjme ručiteľa zo závislej činnosti - PDF
Potvrdenie o príjme ručiteľa na základe daňového priznania - XLS
Potvrdenie o príjme ručiteľa na základe daňového priznania - PDF

 

Zmena ručiteľa

Postup v prípade zmeny/ smrti ručiteľa na zmluve o pôžičke nájdete v sekcii FNPV Zmluvné podmienky / v sekcii PFZP Zmluvné podmienky

Povinnou prílohou k žiadosti o zmenu ručiteľa je potvrdenie o príjme ručiteľa zo závislej činnosti alebo potvrdenie o príjme ručiteľa na základe daňového priznania

 

Žiadosť o zmenu ručiteľa na zmluve o pôžičke