Zmluva o pôžičke

 

Vzor zmluvy o pôžičke pre pedagógov pre kalendárny rok 2017

Vzor zmluvy o pôžičke

Upozornenie: Vzor zmluvy žiadateľ o pôžičku spolu so žiadosťou o pôžičku nezasiela. Fond zasiela zmluvu o pôžičke v prípade, ak je žiadosť opôžičku schválená.

 

Dokladovanie účelu pôžičky

Pokyny k dokladovaniu účelu pôžičky poskytnutej z Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov

Pokyny k dokladovaniu účelu pôžičky poskytnutej z Fondu na podporu vzdelávania do roku 2016

Pokyny k dokladovaniu účelu pôžičky poskytnutej z Fondu na podporu vzdelávania od roku 2017

Zoznam dokladov účelového použitia pôžičky (vyplniť pre každý dokladovaný účel osobitne a zaslať spolu s dokumentmi preukazujúcimi účelové použitie pôžičky)

 

Ručitelia

Povinnou prílohou k zmluve o pôžičke je potvrdenie o príjme ručiteľa zo závislej činnosti alebo potvrdenie o príjme ručiteľa na základe daňového priznania.

Potvrdenie o príjme ručiteľa zo závislej činnosti - XLS

Potvrdenie o príjme ručiteľa zo závislej činnosti - PDF

Potvrdenie o príjme ručiteľa na základe daňového priznania - XLS

Potvrdenie o príjme ručiteľa na základe daňového priznania - PDF

Potvrdenia o príjme ručiteľa zo závislej činnosti v angličtine a v nemčine

Potvrdenie o príjme ručiteľa zo závislej činnosti - XLS - EN

Potvrdenie o príjme ručiteľa zo závislej činnosti - PDF - EN

Potvrdenie o príjme ručiteľa zo závislej činnosti - XLS - DE

Potvrdenie o príjme ručiteľa zo závislej činnosti - PDF - DE

 

Zmena ručiteľa

Postup v prípade zmeny/ smrti ručiteľa na zmluve o pôžičke nájdete v sekcii FNPV Zmluvné podmienky / v sekcii PFZP Zmluvné podmienky

Povinnou prílohou k žiadosti o zmenu ručiteľa je potvrdenie o príjme ručiteľa zo závislej činnosti alebo potvrdenie o príjme ručiteľa na základe daňového priznania

 

Žiadosť o zmenu ručiteľa na zmluve o pôžičke