Žiadosť o pôžičku

 

Termín na predkladanie žiadostí o pôžičku v akademickom roku 2016/2017 uplynul 31.10.2016. 

Najbližšie budete môcť predložiť žiadosť o pôžičku na začiatku akademického roka 2017/2018.