Žiadosť o pôžičku

 

Termín na predkladanie žiadostí o pôžičku v akademickom roku 2017/2018 uplynul 31.10.2017. 

Najbližšie budete môcť predložiť žiadosť o pôžičku na začiatku akademického roka 2018/2019.