Žiadosť o pôžičku

 

Termín na predkladanie žiadostí o pôžičku v akademickom roku 2015/2016 uplynul 31.10.2015.

Najbližšie budete môcť predložiť žiadosť o pôžičku na začiatku akademického roka 2016/2017.