Žiadosť o pôžičku

 

Termín na predkladanie žiadostí o pôžičku v školskom roku 2016/2017 uplynul 30.9.2016. 

Najbližšie budete môcť predložiť žiadosť o pôžičku na začiatku školského roka 2017/2018.