Žiadosť o pôžičku

 

Termín na predkladanie žiadostí o pôžičku v kalendárnom roku 2017 uplynul 31. 10. 2017. 

Najbližšie budete môcť predložiť žiadosť o pôžičku začiatkom roka 2018.