Vnútorné predpisy rady fondu

 

Vnútorné predpisy 2014
Vnútorné predpisy 2013

 

Vnútorné predpisy 2014

Rada Fondu na podporu vzdelávania schválila na svojom zasadnutí dňa 30.6.2014 Vnútorný predpis č. 2/2014 - Bezpečnostný zámer ochrany osobných údajov.

Vnútorný predpis č. 2/2014

Rada Fondu na podporu vzdelávania podľa § 2 ods. 5 zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania schválila na svojom zasadnutí dňa 28.4.2014 Vnútorný predpis č. 1/2014, ktorým sa určujú pravidlá pri poskytovaní cestovných náhrad členom rady fondu a dozornej rady.

Vnútorný predpis č. 1/2014

 

Vnútorné predpisy 2013

Rada Fondu na podporu vzdelávania podľa § 17 ods. 3, písm. d) zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania schválila na svojom zasadnutí dňa 11.11.2013 Vnútorný predpis č. 2/2013, ktorým sa určujú pravidlá na posudzovanie žiadostí o pôžičku a na zoraďovanie osôb, ktoré podali žiadosť o pôžičku.

Vnútorný predpis č. 2/2013

Rada Fondu na podporu vzdelávania podľa § 6 ods. 6 zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania schválila na svojom zasadnutí dňa 27.9.2013 Vnútorný predpis č. 1/2013, ktorým sa určujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu riaditeľa Fondu na podporu vzdelávania

Vnútorný predpis č. 1/2013

Rada fondu, v nadväznosti na ustanovenia § 2 ods. 4 zákona č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania, na svojom zasadnutí dňa 17.4.2013 schválila Postupy odmeňovania členov rady fondu a členov dozornej rady.

Rozhodnutie predsedu RF zo dňa 22.4.2013

Postupy odmeňovania členov RF a DR