Online

 

V súvislosti s návrhom študentskej rady vysokých škôl na reformu FNPV vydal článok aj webový portál www.topky.sk:

Webový portál www.ucn.sk informoval o možnosti predkladania žiadosti pre študentov v akademickom roku 2018/2019:

O termínoch na predkladanie žiadostí pre pedagógov informoval webový portál www.ucn.sk:

O možnosti predkladania žiadostí pre pedagógov informovalo aj vydavateľstvo RAABE na svojom webovom sídle:

 

Archív