Online

 

O spustení možnosti predkladať žiadosť o pôžičku pre predagógov, ako aj o nových podmienkach predkladania žiadostí a schvaľovania žiadostí napísali napríklad aj dobrenoviny.sk:

Novela zákona o fonde je účinná od 1.1.2017. Informujú o tom viaceré portály:

Portál studentskefinancie.sk s podporou Študentskej rady vysokých škôl a Asociácie doktorandov Slovenska zorganizoval začiatkom decembra 2015 petíciu za dofinancovanie fondu. Informovali o tom viaceré portály:

 

       

 

    

 

 

Archív