Online

 

O spustení možnosti predkladať žiadosť o pôžičku pre predagógov, ako aj o nových podmienkach predkladania žiadostí a schvaľovania žiadostí napísali napríklad aj dobrenoviny.sk:

Novela zákona o fonde je účinná od 1.1.2017. Informujú o tom viaceré portály:

Portál studentskefinancie.sk s podporou Študentskej rady vysokých škôl a Asociácie doktorandov Slovenska zorganizoval začiatkom decembra 2015 petíciu za dofinancovanie fondu. Informovali o tom viaceré portály:

 

       

 

    

 

 


Fond zverejnil dňa 13.7.2015 podmienky poskytovania pôžičiek na akademický/ školský rok 2015/2016. Informovali o tom nasledujúce portály:

www.istp.sk

www.teraz.sk

www.sme.sk

www.skolskyportal.sk

www.tvnoviny.sk

 

www.noviny.sk

www.aktuality.sk

 

Dňa 1.12.2014 informoval portál www.skolskyservis.teraz.sk informoval, že Fond na podporu vzdelávania rozdelí vysokoškolákom v akademickom roku 2014/2015 4,6 mil. EUR.

 

Fond zverejnil zoznam schválených i neschválených žiadostí o pôžičku pre pedagógov. Dňa 3.11.2014 o tom informoval portál hlavnespravy.sk.

 

Dňa 11.9.2014 portál agentury.sme.sk zverejnil článok o Klientskom programe výhod, ktorý sme pre našich klientov pripravili.

 

Dňa 11.9.2014 portál trnavadnes.sk zverejnil článok o Klientskom programe výhod, ktorý sme pre našich klientov pripravili.

 

Dňa 11.9.2014 portál finanza.sk zverejnil článok o Klientskom programe výhod, ktorý sme pre našich klientov pripravili.

 

Dňa 11.9.2014 portál istp.sk zverejnil článok o Klientskom programe výhod, ktorý sme pre našich klientov pripravili.

 

Dňa 11.9.2014 portál skolskyservis.teraz.sk zverejnil článok o Klientskom programe výhod, ktorý sme pre našich klientov pripravili.

 

Dňa 11.9.2014 portál hlavnespravy.sk zverejnil článok o Klientskom programe výhod, ktorý sme pre našich klientov pripravili.

 

Dňa 31.8.2014 portál financie.etrend.sk zverenil článok, v ktorom informuje o možnostiach financovania štúdia prostredníctvom komerčných bánk a Fondu na podporu vzdelávania.

V auguste 2014 portál www.nextfuture.sk zverejnil článok, v ktorom informuje o možnostiach financovania vysokoškolského štúdia.

 

Dňa 2.8.2014 internetový portál www.spravypravda.sk informoval o možnosti podania žiadosti o pôžičku pre akademický/školský rok 2014/2015.

 

Dňa 30.7.2014 internetový portál www.skolskyservis.sk informoval o možnosti podania žiadosti o pôžičku pre akademický/školský rok 2014/2015.

 

Dňa 30.7.2014 internetový portál www.istp.sk informoval o možnosti podania žiadosti o pôžičku pre akademický/školský rok 2014/2015.

 

Dňa 30.7.2014 internetový portál www.noviny.sk informoval o možnosti podania žiadosti o pôžičku pre akademický/školský rok 2014/2015.

 

Dňa 30.7.2014 internetový portál www.pluska.sk informoval o možnosti podania žiadosti o pôžičku pre akademický/školský rok 2014/2015.

 

Dňa 19.7.2013 internetový portál www.skolskyservis.sk informoval o možnosti podania žiadosti o pôžičku pre akademický/školský rok 2013/2014.