Verejné obstarávanie

25. október 2018

Fond na podporu vzdelávania vyhlasuje prieskum trhu na zákazku s nízkou hodnotou na vykonanie Účtovného auditu za rok 2018. Bližšie informácie vrátane výzvy na predkladanie ponúk nájdete v časti http://www.fnpv.sk/verejne-obstaravania