Schválenie žiadostí o pôžičku pre pedagógov

29. november 2017

Dňa 28. 11. 2017 Rada fondu na podporu vzdelávania schválila žiadosti o pôžičku pre pedagógov podľa § 14 zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania podaných do 31. 10. 2017.

Rada fondu schválila 177 žiadostí v celkovej výške pôžičiek 1 552 800 eur a neschválila 64 žiadostí. 

Zoznam pedagógov, ktorým bola pôžička schválená, nájdete v sekcii schválené pôžičky.