Uplynula možnosť podávania žiadostí o pôžičku pre pedagógov

2. november 2017

Vážení pedagógovia,

v súčasnosti už nie je možné predložiť žiadosť o pôžičku. Najbližšie tak budete môcť urobiť v kalendárnom roku 2018.

Na našom webovom sídle a profile na facebooku Vás včas budeme informovať o zverejnení Oznamu o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre kalendárny rok 2018.