Schválenie žiadostí o pôžičku pre študentov

10. október 2017

Dňa 9. 10. 2017 Rada fondu na podporu vzdelávania schválila žiadosti o pôžičku pre študnetov podľa § 10 zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania.

Rada fondu schválila 301 žiadostí v celkovej výške pôžičiek 693 200 eur a neschválila desať žiadostí, z dôvodu duplicitného predloženia a 25 žiadostí z dôvodu nesplnenia podmienok na poskytnutie pôžičiek. 

Zoznam študentov, ktorým bola pôžička schválená, nájdete v sekcii schválené pôžičky.