Schválenie žiadostí o pôžičku pre pedagógov

31. júl 2017

Dňa 28. 7. 2017 Rada fondu na podporu vzdelávania schválila žiadosti o pôžičku pre pedagógov podľa § 14 zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania.

Rada fondu schválila 89 žiadostí v celkovej výške pôžičiek 864 200 eur a neschválila sedem žiadostí, z dôvodu duplicitného predloženia. 

Zoznam pedagógov, ktorým bola pôžička schválená, nájdete v sekcii schválené pôžičky.