Pôžičky pre študentov

7. august 2017

Dňa 7. augusta 2017 bol zverejnený Oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku podľa § 10 zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania, na základe ktorého môžu od dnes žiadať o pôžičku študenti I., II. a III. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej a externej forme aj na zahraničných vysokých školách. 

 

Bližšie informácie