Pôžičky pre pedagógov

29. máj 2017

Dňa 29. mája 2017 bol zverejnený Oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku podľa § 14 zákona č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania, na základe ktorého môžu od dnes žiadať o pôžičku pedagogickí zamestnanci, odborní zamestnanci v školstve, študenti III. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej forme (interní doktorandi) a zamestnanci vysokej školy, ktorí do dňa na doručenie žiadosti dosiahnu vek najviac 35 rokov.

Bližšie informácie