Schválenie výročnej správy za rok 2016

21. marec 2017

Dňa 21. 3. 2017 rada fondu schválila Výročnú správu Fondu na podporu vzdelávania za rok 2016.

Bližšie informácie sa nachádzajú v časti výročná správa 2016.