Schválenie rozpočtu fondu na rok 2017

21. marec 2017

Dňa 21. 3. 2017 rada fondu schválila rozpočet Fondu na podporu vzdelávania na rok 2017.

Bližšie informácie sa nachádzajú v časti rozpočet.