Schválenie žiadostí o poskytnutie pôžičky pre študentov

13. február 2017

Dňa 13. 2. 2017 Rada Fondu na podporu vzdelávania schválila žiadosti o poskytnutie pôžičky pre študentov podľa § 10 zákona č. 396/2012 Z. z. o FnPV z dôvodu uvoľnenia finančných prostriedkov pre nevrátenie zmlúv o pôžičke, resp. zaslanie neskompeltizovanej zmluvy o pôžičke.

Celkovo bolo schválených 142 žiadostí v hodnote 303 100 EUR.

Oznam o schválení pôžičky vrátane zmluvy o pôžičke bude žiadateľom zaslaný najneskôr do 17. 2. 2017. Pôžička bude vyplatená do 14 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o pôžičke.

Zoznam študentov, ktorým bola pôžička schválená, nájdete v sekcii schválené pôžičky.