Schválenie žiadostí o poskytnutie pôžičky pre pedagógov

27. január 2017

Dňa 27.1.2017 Rada Fondu na podporu vzdelávania schválila žiadosti o poskytnutie pôžičky pre pedagógov podľa § 14 zákona č. 396/2012 Z. z. o FnPV z dôvodu uvoľnenia finančných prostriedkov pre nevrátenie zmlúv o pôžičke, resp. zníženie výšky pôžičky.

Celkovo bolo schválených 9 žiadostí v hodnote 87 900 EUR.

Oznam o schválení pôžičky vrátane zmluvy o pôžičke bude žiadateľom zaslaný najneskôr do 6.2.2017. Pôžička bude vyplatená do 14 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o pôžičke.

Zoznam pedagógov, ktorým bola pôžička schválená, nájdete v sekcii schválené pôžičky.