Uplynula možnosť podávania žiadostí o pôžičku

3. október 2016

Vážení pedagógovia,

v súčasnosti už nie je možné predložiť žiadosť o pôžičku. Najbližšie tak budete môcť urobiť začiatkom školského roka 2017/2018.

Na našom webovom sídle a profile na facebooku Vás včas budeme informovať o zverejnení Oznamu o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku na školský rok 2017/2018.